ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1421

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΣΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
dkoutsopoulos@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ