ΖΗΣΗΣ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2168

Όνομα
ΖΗΣΗΣ

Επώνυμο
ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΠΥΛΑΙΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 406 500

Email
zkompolitis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ