ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΟΠΟΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2169

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΚΟΤΣΟΠΟΔΗ

Όνομα Πατρός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
mkotsopodi@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ