ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2210

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
ppapoutsis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ