ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2254

Όνομα
ΑΛΕΞΙΟΣ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3Α , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
ahadjipavlou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ