ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2465

Όνομα
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επώνυμο
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΛΑΜΠΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
kperimenis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ