Σελίδα ΕΛΤΕ

ΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1101

Όνομα
ΕΥΑ

Επώνυμο
ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.agelidi@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών