Σελίδα ΕΛΤΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2385

Όνομα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο

Email

Σε Αναστολή
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 152/13-07-2018)