Σελίδα ΕΛΤΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΠΕΛΙΚΙΩΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2106

Όνομα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΜΠΕΛΙΚΙΩΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΛΑΜΠΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.ampelikiotis@solae.gr

Σε Αναστολή
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 152/13-07-2018)