Σελίδα ΕΛΤΕ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1122

Όνομα
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Επώνυμο
ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
m.anagiannis@solae.gr