Σελίδα ΕΛΤΕ
Α.Μ. ΕΛΤΕ Όνομα Επώνυμο Ελεγκτική Εταιρία 1156 ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ ΒΑΜΒΟΥΚΑ 2116 ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΟΥΝΗ 1157 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ 1158 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-KΩΣΤΑΣ ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2117 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΙΑΣ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1160 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 1161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ 2119 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2387 ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1162 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2440 ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1163 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1164 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 1166 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2863 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗ 2584 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2728 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2120 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 1170 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2768 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1171 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2487 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΤΖΑΚΗ 2606 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 1173 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 1174 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1175 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 1177 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΕΛΩΝΗ 2637 ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 2864 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1180 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 2441 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΕΣΤΑΚΗ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 2865 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΓΓΟΥ 2121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 2687 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΤΣΑΚΤΣΗΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 2620 ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1182 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ 1183 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ METRON AUDITING S.A., BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2256 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 1185 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΕΤΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2729 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΕΤΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 2388 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2688 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ 2360 ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΗΜΑΝΟΒΑ 1186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ 1187 ΣΤΕΛΛΑ-ΦΟΙΒΗ ΒΟΥΤΣΑ DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΚΕ 2488 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ