Σελίδα ΕΛΤΕ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
2

Επωνυμία Εταιρίας
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.orion-audit.gr

Email
info@orion-audit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
211 4111500-509
6944664207
konnifor@yahoo.gr

Έδρα
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 10, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
211 4111500-509
211 4111510
info@orion-audit.gr

Υποκατάστημα
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, 10433, ΑΘΗΝΑ
210 8227229
210 8227230
orion.sakkis@gmail.com
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 6, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
215 5157316
orionsa2@yahoo.gr
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 24, 10678, ΑΘΗΝΑ
210 3839688
210 3839388
prod_syn@otenet.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συν. Νόμιμοι Ελεγκτές
1584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1735 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1491 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1195 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2179 ΦΩΤΙΟΣ ΛΩΛΑΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2136 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2766 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
AGN INTERNATIONAL LTD ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ