Σελίδα ΕΛΤΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
4

Επωνυμία Εταιρίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.icra.gr

Email
info@icra.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
210 8894422
6944 561 373
g.koutras@icra.gr

Έδρα
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ 8-10 , 10434, ΑΘΗΝΑ
210 8894300
210 8212876
info@icra.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΓΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΡΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΦΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1417 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ (4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1166 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ (4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
1557 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ (4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
2719 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ (4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)