Σελίδα ΕΛΤΕ

DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
6

Επωνυμία Εταιρίας
DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος
DELTA PARTNERS ΑΕ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.deltapartners.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
2141000800
6936585542
v.giannakoulopoulos@deltapartners.gr

Έδρα
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ
214 1000800
214 1000840
e.karachaliou@deltapartners.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ )
1233 ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ (6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ )
2415 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗ (6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ )
2428 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ )