Σελίδα ΕΛΤΕ

GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
7

Επωνυμία Εταιρίας
GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
GRANT THORNTON A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.grant-thornton.gr

Email
info@gr.gt.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
2107280000
elpida.leonidou@gr.gt.com

Έδρα
ΖΕΦΥΡΟΥ 56, 17564, Π. ΦΑΛΗΡΟ
210 7280000
210 7212222
info@gr.gt.com

Υποκατάστημα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 551743
2310 552269
sotiris.constantinou@gr.gt.com
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 121 & ΤΕΝΕΔΟΥ , 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2810 241767
2810 301823
emmanouil.diamantoulakis@gr.gt.com
Λ. ΔΩΔΩΝΗΣ 65 - 67, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26510 49382
26510 669772
stergios.ntetsikas@gr.gt.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1442 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1315 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1627 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1912 ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1240 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1524 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1147 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1253 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1464 ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1784 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2269 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1534 ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1308 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1561 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2139 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2199 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΩΝΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1513 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2111 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2119 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2125 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2130 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2141 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2276 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΟΥΝΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2159 ΑΝΝΑ ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2163 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2281 ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡA ΚΟΤΙΤΣΑ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2369 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2183 ΕΥΗ ΜΑΡΓΕΤΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2338 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2292 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2202 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2340 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2381 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2348 ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΥΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2242 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2244 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2406 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2395 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2426 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2387 ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2396 ΓΙΟΝΙΛΑ ΙΣΑΙ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2436 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2339 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2566 ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΩΝΙΑ ΧΑΛΑΡΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2490 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΥΜΕΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2529 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2546 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2547 ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2570 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΛΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2571 ΑΝΘΗ ΝΤΟΜΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2507 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2510 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΤΖΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2612 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2458 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2626 ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΖΑ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2730 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2737 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2638 ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2691 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΩΓΟΥΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2644 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2648 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2650 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΚΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2700 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2714 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2717 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2718 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2671 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2246 ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2798 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΠΑ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2802 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2820 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2844 ΑΝΘΗ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2841 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2809 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΟΥΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2858 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2860 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ (7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
GRANT THORNTON INTERNATIONAL LTD ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ