Σελίδα ΕΛΤΕ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
12

Επωνυμία Εταιρίας
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE

Διακριτικός Τίτλος
NEXIA EUROSTATUS A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.eurostatus-nexia.gr

Email
estatus@eurostatus-nexia.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
210 9008400
chxydia@eurostatus-nexia.gr

Έδρα
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34, 11745, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
210 9008400
210 9249568
estatus@eurostatus-nexia.gr

Υποκατάστημα
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 108, 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
210 9008400
210 9249568
estatus@eurostatus-nexia.gr
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
210 9008400
210 9249568
estatus@eurostatus-nexia.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΥΔΙΑ

Μέλη Διοίκησης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΑΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2294 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
1341 ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΑΝΗ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
2287 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
1107 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
1875 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
1368 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)
2893 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
NEXIA INTERNATIONAL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ