Σελίδα ΕΛΤΕ

KRESTON PRIME AUDIT IKE

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
15

Επωνυμία Εταιρίας
KRESTON PRIME AUDIT IKE

Διακριτικός Τίτλος
KRESTON PRIME AUDIT

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.kreston-prime-audit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
210 6465652
6977 447788
c.tzavellas@prime-audit.gr

Έδρα
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192Β, 11521, ΑΘΗΝΑ
210 6465652
210 6462477
info.athens@prime-audit.gr

Υποκατάστημα
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 28, 62121, ΣΕΡΡΕΣ
2321 099440
2321 099442
info.serres@prime-audit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1807 ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ (15 KRESTON PRIME AUDIT IKE)
2535 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ (15 KRESTON PRIME AUDIT IKE)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
KRESTON INTERNATIONAL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ