Σελίδα ΕΛΤΕ

MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
18

Επωνυμία Εταιρίας
MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος
MPI HELLAS S.A

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.mpihellas.gr

Email
info@mpihellas.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
210 6004793
6945 100518
panagiotis.vroustouris@mpihellas.gr

Έδρα
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
210 6004793
210 6004723
info@mpihellas.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
1284 ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2224 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2459 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
1248 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΔΙΑΛΕΧΤΟΠΟΥΛΟΥ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2710 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ (18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)