Σελίδα ΕΛΤΕ

METRON AUDITING S.A.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
27

Επωνυμία Εταιρίας
METRON AUDITING S.A.

Διακριτικός Τίτλος
METRON AUDITING

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.metronauditing.gr

Email
metron@metronauditing.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ
2310476700
6972219797
atsaklis@metronauditing.gr

Έδρα
9Ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ, ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 476700
2310 476773
metron@metronauditing.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1829 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ (27 METRON AUDITING S.A.)
1704 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ (27 METRON AUDITING S.A.)
1183 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (27 METRON AUDITING S.A.)