Σελίδα ΕΛΤΕ

HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
30

Επωνυμία Εταιρίας
HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

Διακριτικός Τίτλος
HLB Hellas AE

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.hlb.gr

Email
mailbox@hlb.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ
210 6772981
697 3032444
jgm@hlb.gr

Έδρα
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6772981
210 6772982
mailbox@hlb.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

Μέλη Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Νόμιμοι Ελεγκτές
1489 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ (30 HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών)
1467 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ (30 HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών)
2414 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ (30 HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών)
1900 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (30 HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών)
1144 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ (30 HLB Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
HLB International ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ