Σελίδα ΕΛΤΕ

DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
31

Επωνυμία Εταιρίας
DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
DFK PD AUDIT A.E.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.pdaudit.gr

Email
info@pdaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
210 7249302
6932 520649
ntsiboukas@pdaudit.gr

Έδρα
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 3, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
210 7249302
210 7212075
info@pdaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΥΛΑΚΟΥ

Μέλη Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΒΒΙΔΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1839 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ (31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2379 ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΒΒΙΔΗ (31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2374 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1447 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ (31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2767 ΔΑΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ (31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
DFK INTERNATIONAL ENGLAND