Σελίδα ΕΛΤΕ

atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
33

Επωνυμία Εταιρίας
atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστοσελίδα
www.atcaudit.gr

Email
info@atcaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
211 0137856
dmanos@atcaudit.gr

Έδρα
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 3-5, 144 51, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
211 0137856
211 0137857
info@atcaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

Μέλη Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2182 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ (33 atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.)
2148 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ (33 atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.)
2393 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ (33 atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.)
2784 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΟΣ (33 atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
CPA Associates International USA