Σελίδα ΕΛΤΕ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
39

Επωνυμία Εταιρίας
KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
KMC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.kmcsa.gr

Email
info@kmcsa.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
210 8088483
6972 702114
margaritis@kmcsa.gr

Έδρα
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8088483
210 8088403
info@kmcsa.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1502 ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ (39 KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
2425 ΙΩΣΗΦ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (39 KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)