Σελίδα ΕΛΤΕ

Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
42

Επωνυμία Εταιρίας
Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
Ksi Greece

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.ksigreece.gr

Email
ksi@ksigreece.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
211 4110991
6977 263243
nikou@ksigreece.gr

Έδρα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ , 15125, ΑΘΗΝΑ
211 4110991
211 4111727
ksi@ksigreece.gr

Υποκατάστημα
ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2311 820899
2311 820899
ksi@ksigreece.gr
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 2, 49132, ΚΕΡΚΥΡΑ
26610 40274
ksi@ksigreece.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1583 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
1641 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
2476 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
2469 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
2823 ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΑΡΙΔΑ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
2853 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΛΙΟΡΙΔΗΣ (42 Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
Kingston Smith LLP ΑΓΓΛΙΑ