Σελίδα ΕΛΤΕ

AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
43

Επωνυμία Εταιρίας
AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός Τίτλος
AUDIT OPINION ΕΠΕ

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστοσελίδα
www.auditopinion.gr

Email
audit@auditopinion.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
210 9404198
6973 322042
ddrosos@gmail.com

Έδρα
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 79, 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
210 9404198
210 9404131
audit@auditopinion.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1264 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ (43 AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
1510 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ (43 AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
2164 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ (43 AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)