Σελίδα ΕΛΤΕ

V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
45

Επωνυμία Εταιρίας
V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος
VΝT Auditing s.a

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Email
info@vntauditing.com

Έδρα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 396, 15341, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ
210 6005700
210 6005726
info@vntauditing.com

Υποκατάστημα
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 28, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 242342
2310 242342
info@vntauditing.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλη Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1573 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ (45 V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2188 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ (45 V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
1828 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (45 V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2792 ΑΝΝΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (45 V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2837 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (45 V.N.T ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)