Σελίδα ΕΛΤΕ

ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
46

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός Τίτλος
ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστοσελίδα
www.artiaporeia.gr

Email
contact@artiaporeia.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
2610 453669
6974 899419
apostath@otenet.gr

Έδρα
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16-18, 11634, ΑΘΗΝΑ
211 1825451
211 1821548
apostath@otenet.gr

Υποκατάστημα
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4-8, 26223, ΠΑΤΡΑ
2610 453669
2610 453448
apostath@otenet.gr
Ι. ΣΤΑΙΚΟΥ 7, 30132, ΑΓΡΙΝΙΟ
-
apostath@otenet.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1378 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
1145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)