Σελίδα ΕΛΤΕ

Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
48

Επωνυμία Εταιρίας
Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
Baker Tilly Greece

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.bakertillygreece.com

Email
info@bakertillygreece.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΙΤΣ
210 7249302
6944436096
S.Grouits@bakertillygreece.com

Έδρα
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 42, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
215 5006060
215 5006061
info@bakertillygreece.com

Υποκατάστημα
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 30, 1066, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
00357 22458500
info@bakertillygreece.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΜΑΡΙΟΣ ΚΛΕΙΤΟΥ
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS LTD

Μέλη Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΙΤΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1225 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΙΤΣ (48 Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ (48 Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2198 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ (48 Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ (48 Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
BAKER TILLY INTERNATIONAL LIMITED ΑΓΓΛΙΑ