Σελίδα ΕΛΤΕ

C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
49

Επωνυμία Εταιρίας
C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Email
info@ca-audit.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
35228774105
6944435594
cpapadopoulou@ca-audit.com

Έδρα
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
210 9575304
info@ca-audit.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλη Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2556 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (49 C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)
2850 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΒΑΤΖΗ (49 C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.)