Σελίδα ΕΛΤΕ

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
50

Επωνυμία Εταιρίας
AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος
AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.audire.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
6937 037156
abegioglou@yahoo.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

Μέλη Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1548 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ (50 AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
2639 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (50 AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)