Σελίδα ΕΛΤΕ

I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
51

Επωνυμία Εταιρίας
I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
I & G AUDIT

Νομική Μορφή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Email
iarkoulis@ia-audit.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ
213 0445153
6973022176
iarkoulis@ia-audit.com

Έδρα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5, 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 0445153
213 0445153
iarkoulis@ia-audit.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ (51 I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.)
2121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ (51 I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.)
2302 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (51 I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.)
1451 ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ (51 I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.)