Σελίδα ΕΛΤΕ

tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
53

Επωνυμία Εταιρίας
tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
tgs (Ελλάς) ΟΕΛ ΑΕ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άτομο Επικοινωνίας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
210 8894400
c.seferis@tgs-hellas.com

Έδρα
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8 , 10434, ΑΘΗΝΑ
210 8894400
c.seferis@tgs-hellas.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΙΝΗ

Μέλη Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1746 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
1136 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
1783 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2205 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2618 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)
2655 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (53 tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.)