Σελίδα ΕΛΤΕ

LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
54

Επωνυμία Εταιρίας
LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος
LEVERAGE ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.leverage.gr

Email
audit@leverage.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
210 3616728
6947187366
napergis@leverage.gr

Έδρα
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 64 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ , 115 21, ΑΘΗΝΑ
210 3616728
210 3616718
audit@leverage.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2614 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ (54 LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)
1899 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ (54 LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.)