Σελίδα ΕΛΤΕ

ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
55

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός Τίτλος
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Email
info@argoaudit.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
215 5157316
6937256663
d.mandilaras@argoaudit.com

Έδρα
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 6, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
2155157316
info@argoaudit.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Μέλη Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1491 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
2137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)