Σελίδα ΕΛΤΕ

ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
55

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός Τίτλος
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ

Νομική Μορφή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Email
orionsa2@yahoo.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
215 5157316
6937256663
orionsa2@yahoo.gr

Έδρα
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 6, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
2155157316
orionsa2@yahoo.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Μέλη Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1491 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
2137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)