DIMITRIOS KATSIMPOKIS

ELTE ID
2549

Name
DIMITRIOS

Surname
KATSIMPOKIS

Father's Name
PANAGIOTIS

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU , MAROUSI

Telephone
210 6781100

Email
dkatsibokis@deloitte.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.