DIMITRIOS KOUTSOS - KOUTSOPOULOS

ELTE ID
1421

Name
DIMITRIOS

Surname
KOUTSOS - KOUTSOPOULOS

Father's Name
NIKOLAOS

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU , MAROUSI

Telephone
210 6781 100

Email
dkoutsopoulos@deloitte.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.