ELENI FILIPPOUSI

ELTE ID
2246

Name
ELENI

Surname
FILIPPOUSI

Telephone
210 7280000

Email
eleni.filippousi@gr.gt.com

Works at
7 GRANT THORNTON