AGORITSA KARAGIORGOU

ELTE ID
2547

Name
AGORITSA

Surname
KARAGIORGOU

Father's Name
PROKOPIOS

Telephone
2102819336

Email
rita_karagiorg@yahoo.gr

Works at
7 GRANT THORNTON