ALEXANDROS TSAKANIKAS

ELTE ID
2563

Name
ALEXANDROS

Surname
TSAKANIKAS

Father's Name
LAZAROS

Telephone
2651119019

Email
alex.tsakanikas@gr.gt.com

Works at
7 GRANT THORNTON