RODANTHI NIKI DIAMANTEA

ELTE ID
3136

Name
RODANTHI NIKI

Surname
DIAMANTEA

Father's Name
GEORGE

Telephone
210 8691100

Email
ronidiamadea@gmail.com

Works at
20 ASSOCIATED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A. (SOL S.A.)