THALIS TZIOKAS

ELTE ID
3190

Name
THALIS

Surname
TZIOKAS

Father's Name
CHARALAMPOS

Telephone
210 7280000

Email
thalis.tziokas@gr.gt.com

Works at
7 GRANT THORNTON