ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Company ELTE ID
55

Company Name
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Company Title
ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ

Legal Form
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Website
www.argoaudit.com

Email
info@argoaudit.com

Contact Person
DIMITRIOS MANDILARAS
215 5157316
6937256663
d.mandilaras@argoaudit.com

Headquarter
MESSINIS 6, 16561, GLYFADA
2155157316
info@argoaudit.com

Company Owners
DIMITRIOS MANDILARAS
IOANNIS DELIMANIS
PETROS MANDILARAS

Company Managers
DIMITRIOS MANDILARAS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

CO-OP Auditors
1491 DIMITRIOS MANDILARAS (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
2137 IOANNIS DELIMANIS (55 ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Company Network
AGN INTERNATIONAL LTD UNITED KINGDOM