ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Company ELTE ID
65

Company Name
ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Company Title
ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Legal Form
SINGLE MEMBER PRIVATE CAPITAL C.

Website
www.konekt.gr

Email
hello@konekt.gr

Contact Person
ANTONIOS MARKOGLOU
6942928832
antonios.markoglou@konekt.gr

Headquarter
MARMAROTO , 85300, KOS
.
hello@konekt.gr

Company Owners
ANTONIOS MARKOGLOU

Company Managers
ANTONIOS MARKOGLOU
ADMINISTRATOR

CO-OP Auditors
2939 ANTONIOS MARKOGLOU (65 ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. )