ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1854

Όνομα
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Επώνυμο
ΦΕΡΤΑΚΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.fertaki@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών