ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1864

Όνομα
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
s.frantzanas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών