ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΕΠΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1873

Όνομα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Επώνυμο
ΧΑΛΕΠΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.chalepa@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών