ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2248

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.chatzikristallis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών