ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1891

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
m.chatzistavrakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών