ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1892

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.chatzitzanou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών