ΙΟΚΑΣΤΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2251

Όνομα
ΙΟΚΑΣΤΗ

Επώνυμο
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
i.chronopoulou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών